พรีออเดอร์

3,250 BAHT
3600 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. Complete This edition features performance of day 1 (June 2, 2018).
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21342' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17432,21343,14445,1392,1391,12866,1393,17430,19061,22975,20467,14444,22977,14478,13720,14447,9766,1394 Array ( [0] => 17432 [1] => 21343 [2] => 14445 [3] => 1392 [4] => 1391 [5] => 12866 [6] => 1393 [7] => 17430 [8] => 19061 [9] => 22975 [10] => 20467 [11] => 14444 [12] => 22977 [13] => 14478 [14] => 13720 [15] => 14447 [16] => 9766 [17] => 1394 )