พรีออเดอร์

3,250 BAHT
3600 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. Complete This edition features performance of day 1 (June 2, 2018).
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21342' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12866,19450,1389,17434,1397,23397,22183,14445,10699,19061,20999,17433,1396,1763,22977,18223,11631,18973 Array ( [0] => 12866 [1] => 19450 [2] => 1389 [3] => 17434 [4] => 1397 [5] => 23397 [6] => 22183 [7] => 14445 [8] => 10699 [9] => 19061 [10] => 20999 [11] => 17433 [12] => 1396 [13] => 1763 [14] => 22977 [15] => 18223 [16] => 11631 [17] => 18973 )