พรีออเดอร์

3,250 BAHT
3600 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. Complete This edition features performance of day 1 (June 2, 2018).
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21342' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15544,1393,14444,1764,24950,10708,18214,18216,17433,17848,1392,14443,1395,17424,24949,22975,1389,14446 Array ( [0] => 15544 [1] => 1393 [2] => 14444 [3] => 1764 [4] => 24950 [5] => 10708 [6] => 18214 [7] => 18216 [8] => 17433 [9] => 17848 [10] => 1392 [11] => 14443 [12] => 1395 [13] => 17424 [14] => 24949 [15] => 22975 [16] => 1389 [17] => 14446 )