พรีออเดอร์

3,250 BAHT
3600 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. Complete This edition features performance of day 1 (June 2, 2018).
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21342' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18223,1397,14443,11759,17433,22184,20999,17423,12866,11631,18214,11203,21343,19450,22185,18475,20188,1395 Array ( [0] => 18223 [1] => 1397 [2] => 14443 [3] => 11759 [4] => 17433 [5] => 22184 [6] => 20999 [7] => 17423 [8] => 12866 [9] => 11631 [10] => 18214 [11] => 11203 [12] => 21343 [13] => 19450 [14] => 22185 [15] => 18475 [16] => 20188 [17] => 1395 )