พรีออเดอร์

3,250 BAHT
3600 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. This edition features performance of day 2 (June 3, 2018).
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21341' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17433,1394,18972,17426,21325,10699,21021,17022,22185,21342,18971,18220,14478,18216,20764,14447,18223,12866 Array ( [0] => 17433 [1] => 1394 [2] => 18972 [3] => 17426 [4] => 21325 [5] => 10699 [6] => 21021 [7] => 17022 [8] => 22185 [9] => 21342 [10] => 18971 [11] => 18220 [12] => 14478 [13] => 18216 [14] => 20764 [15] => 14447 [16] => 18223 [17] => 12866 )