พรีออเดอร์

3,250 BAHT
3600 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. This edition features performance of day 2 (June 3, 2018).
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21341' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10699,17426,24723,1394,20999,25042,22185,20766,17431,22977,17429,13720,14444,10708,22410,1398,24442,1763 Array ( [0] => 10699 [1] => 17426 [2] => 24723 [3] => 1394 [4] => 20999 [5] => 25042 [6] => 22185 [7] => 20766 [8] => 17431 [9] => 22977 [10] => 17429 [11] => 13720 [12] => 14444 [13] => 10708 [14] => 22410 [15] => 1398 [16] => 24442 [17] => 1763 )