พรีออเดอร์

3,250 BAHT
3600 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. This edition features performance of day 2 (June 3, 2018).
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21341' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18220,17423,1765,19061,17432,17428,22410,17431,14444,18971,21021,11007,17425,17430,20694,11631,13720,22977 Array ( [0] => 18220 [1] => 17423 [2] => 1765 [3] => 19061 [4] => 17432 [5] => 17428 [6] => 22410 [7] => 17431 [8] => 14444 [9] => 18971 [10] => 21021 [11] => 11007 [12] => 17425 [13] => 17430 [14] => 20694 [15] => 11631 [16] => 13720 [17] => 22977 )