พรีออเดอร์

3,250 BAHT
3600 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. This edition features performance of day 2 (June 3, 2018).
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21341' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1392,18216,18223,11630,1389,17431,1396,17434,21798,20999,17428,11759,10699,18220,17430,17848,17423,20767 Array ( [0] => 1392 [1] => 18216 [2] => 18223 [3] => 11630 [4] => 1389 [5] => 17431 [6] => 1396 [7] => 17434 [8] => 21798 [9] => 20999 [10] => 17428 [11] => 11759 [12] => 10699 [13] => 18220 [14] => 17430 [15] => 17848 [16] => 17423 [17] => 20767 )