พรีออเดอร์

750 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Talented male voice actor, Tetsuya Kakihara to release 6th mini album.

q select pid from dex_product where pid<>'21340' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3037,9776,22383,4691,24575,21688,5630,19756,7455,24316,9626,21659,14110,24336,5690,3354,25245,4852 Array ( [0] => 3037 [1] => 9776 [2] => 22383 [3] => 4691 [4] => 24575 [5] => 21688 [6] => 5630 [7] => 19756 [8] => 7455 [9] => 24316 [10] => 9626 [11] => 21659 [12] => 14110 [13] => 24336 [14] => 5690 [15] => 3354 [16] => 25245 [17] => 4852 )