พรีออเดอร์

750 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Talented male voice actor, Tetsuya Kakihara to release 6th mini album.

q select pid from dex_product where pid<>'21340' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22064,3222,12986,15370,7781,18914,24617,23754,3198,16124,5228,5913,21665,20129,25028,24461,24121,5183 Array ( [0] => 22064 [1] => 3222 [2] => 12986 [3] => 15370 [4] => 7781 [5] => 18914 [6] => 24617 [7] => 23754 [8] => 3198 [9] => 16124 [10] => 5228 [11] => 5913 [12] => 21665 [13] => 20129 [14] => 25028 [15] => 24461 [16] => 24121 [17] => 5183 )