พรีออเดอร์

750 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Talented male voice actor, Tetsuya Kakihara to release 6th mini album.

q select pid from dex_product where pid<>'21340' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21670,20293,18466,10530,7572,21530,22940,13090,18540,14558,21119,20972,1404,1547,7697,10855,6506,8029 Array ( [0] => 21670 [1] => 20293 [2] => 18466 [3] => 10530 [4] => 7572 [5] => 21530 [6] => 22940 [7] => 13090 [8] => 18540 [9] => 14558 [10] => 21119 [11] => 20972 [12] => 1404 [13] => 1547 [14] => 7697 [15] => 10855 [16] => 6506 [17] => 8029 )