พรีออเดอร์

750 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Talented male voice actor, Tetsuya Kakihara to release 6th mini album.

q select pid from dex_product where pid<>'21340' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21244,4856,21979,16084,20126,5667,4268,2603,1450,22117,12978,5450,2750,16713,6276,1329,2087,14476 Array ( [0] => 21244 [1] => 4856 [2] => 21979 [3] => 16084 [4] => 20126 [5] => 5667 [6] => 4268 [7] => 2603 [8] => 1450 [9] => 22117 [10] => 12978 [11] => 5450 [12] => 2750 [13] => 16713 [14] => 6276 [15] => 1329 [16] => 2087 [17] => 14476 )