พรีออเดอร์

750 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Talented male voice actor, Tetsuya Kakihara to release 6th mini album.

q select pid from dex_product where pid<>'21340' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21376,2860,6287,7481,10844,20583,3823,17235,5805,1545,23404,19396,21239,4184,15034,11487,9792,478 Array ( [0] => 21376 [1] => 2860 [2] => 6287 [3] => 7481 [4] => 10844 [5] => 20583 [6] => 3823 [7] => 17235 [8] => 5805 [9] => 1545 [10] => 23404 [11] => 19396 [12] => 21239 [13] => 4184 [14] => 15034 [15] => 11487 [16] => 9792 [17] => 478 )