พรีออเดอร์

750 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Talented male voice actor, Tetsuya Kakihara to release 6th mini album.

q select pid from dex_product where pid<>'21340' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5893,16124,14137,20287,2024,5687,22192,7435,19530,5250,13031,6439,7818,9215,10738,1767,8943,22123 Array ( [0] => 5893 [1] => 16124 [2] => 14137 [3] => 20287 [4] => 2024 [5] => 5687 [6] => 22192 [7] => 7435 [8] => 19530 [9] => 5250 [10] => 13031 [11] => 6439 [12] => 7818 [13] => 9215 [14] => 10738 [15] => 1767 [16] => 8943 [17] => 22123 )