พรีออเดอร์

1,250 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Talented male voice actor, Tetsuya Kakihara to release 6th mini album. Limited Edition comes with music video of the leading track and footage of "Kiramune Presents Tetsuya Kakihara Live Tour 2018 "I for U" performed on Sep. 30, 2018 at Kawaguchiko Stellar Theater on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'21339' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20931,4981,24666,15833,24315,7898,10761,22141,6467,2731,21968,8962,7199,9925,21936,5510,9329,2022 Array ( [0] => 20931 [1] => 4981 [2] => 24666 [3] => 15833 [4] => 24315 [5] => 7898 [6] => 10761 [7] => 22141 [8] => 6467 [9] => 2731 [10] => 21968 [11] => 8962 [12] => 7199 [13] => 9925 [14] => 21936 [15] => 5510 [16] => 9329 [17] => 2022 )