พรีออเดอร์

4,350 BAHT
4800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21337' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2867,6272,9968,9230,22213,14670,19990,20307,1493,4695,23418,5630,16308,3180,9274,4964,16110,23637 Array ( [0] => 2867 [1] => 6272 [2] => 9968 [3] => 9230 [4] => 22213 [5] => 14670 [6] => 19990 [7] => 20307 [8] => 1493 [9] => 4695 [10] => 23418 [11] => 5630 [12] => 16308 [13] => 3180 [14] => 9274 [15] => 4964 [16] => 16110 [17] => 23637 )