พรีออเดอร์

4,350 BAHT
4800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21337' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2731,11195,7572,5704,22044,8488,5648,3883,4970,3191,18255,6275,18171,10995,10637,13237,1402,11173 Array ( [0] => 2731 [1] => 11195 [2] => 7572 [3] => 5704 [4] => 22044 [5] => 8488 [6] => 5648 [7] => 3883 [8] => 4970 [9] => 3191 [10] => 18255 [11] => 6275 [12] => 18171 [13] => 10995 [14] => 10637 [15] => 13237 [16] => 1402 [17] => 11173 )