พรีออเดอร์

4,350 BAHT
4800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21337' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19461,4856,13182,11770,2604,3825,3991,6956,6587,9336,7905,21704,9225,6631,10755,6411,12479,22966 Array ( [0] => 19461 [1] => 4856 [2] => 13182 [3] => 11770 [4] => 2604 [5] => 3825 [6] => 3991 [7] => 6956 [8] => 6587 [9] => 9336 [10] => 7905 [11] => 21704 [12] => 9225 [13] => 6631 [14] => 10755 [15] => 6411 [16] => 12479 [17] => 22966 )