พรีออเดอร์

4,350 BAHT
4800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21337' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10458,4202,3646,3644,4732,21609,12825,22460,22094,4269,22495,2691,4209,3648,507,19784,2697,19507 Array ( [0] => 10458 [1] => 4202 [2] => 3646 [3] => 3644 [4] => 4732 [5] => 21609 [6] => 12825 [7] => 22460 [8] => 22094 [9] => 4269 [10] => 22495 [11] => 2691 [12] => 4209 [13] => 3648 [14] => 507 [15] => 19784 [16] => 2697 [17] => 19507 )