พรีออเดอร์

4,350 BAHT
4800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21337' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24295,1767,14142,20123,10714,20295,2680,12985,2705,23849,19398,21238,24353,22092,9223,4765,22120,10789 Array ( [0] => 24295 [1] => 1767 [2] => 14142 [3] => 20123 [4] => 10714 [5] => 20295 [6] => 2680 [7] => 12985 [8] => 2705 [9] => 23849 [10] => 19398 [11] => 21238 [12] => 24353 [13] => 22092 [14] => 9223 [15] => 4765 [16] => 22120 [17] => 10789 )