พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21336' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3848,9149,20998,20954,10143,2694,13176,1590,4842,22090,2683,9249,22132,23824,22593,18546,17837,4885 Array ( [0] => 3848 [1] => 9149 [2] => 20998 [3] => 20954 [4] => 10143 [5] => 2694 [6] => 13176 [7] => 1590 [8] => 4842 [9] => 22090 [10] => 2683 [11] => 9249 [12] => 22132 [13] => 23824 [14] => 22593 [15] => 18546 [16] => 17837 [17] => 4885 )