พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21336' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14474,6275,20935,5699,22930,6317,5800,20124,5478,6119,7461,22979,19089,1525,9209,5604,22112,6661 Array ( [0] => 14474 [1] => 6275 [2] => 20935 [3] => 5699 [4] => 22930 [5] => 6317 [6] => 5800 [7] => 20124 [8] => 5478 [9] => 6119 [10] => 7461 [11] => 22979 [12] => 19089 [13] => 1525 [14] => 9209 [15] => 5604 [16] => 22112 [17] => 6661 )