พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21336' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4845,8505,23118,6956,5678,23329,12887,3874,5687,10885,21967,20910,11261,9215,19479,4974,2951,20172 Array ( [0] => 4845 [1] => 8505 [2] => 23118 [3] => 6956 [4] => 5678 [5] => 23329 [6] => 12887 [7] => 3874 [8] => 5687 [9] => 10885 [10] => 21967 [11] => 20910 [12] => 11261 [13] => 9215 [14] => 19479 [15] => 4974 [16] => 2951 [17] => 20172 )