พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21336' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9926,13670,21609,16106,20790,4947,9382,10084,13734,3622,6202,20073,2757,1511,6136,6473,20297,6629 Array ( [0] => 9926 [1] => 13670 [2] => 21609 [3] => 16106 [4] => 20790 [5] => 4947 [6] => 9382 [7] => 10084 [8] => 13734 [9] => 3622 [10] => 6202 [11] => 20073 [12] => 2757 [13] => 1511 [14] => 6136 [15] => 6473 [16] => 20297 [17] => 6629 )