พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21336' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16084,4958,10156,15834,15157,10671,21641,19743,5178,7238,4231,6646,3986,21471,8261,10287,22097,4961 Array ( [0] => 16084 [1] => 4958 [2] => 10156 [3] => 15834 [4] => 15157 [5] => 10671 [6] => 21641 [7] => 19743 [8] => 5178 [9] => 7238 [10] => 4231 [11] => 6646 [12] => 3986 [13] => 21471 [14] => 8261 [15] => 10287 [16] => 22097 [17] => 4961 )