พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21336' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18132,8933,12976,6599,15958,23713,2753,14460,9771,20932,12475,22061,24317,21266,6475,17849,5719,9935 Array ( [0] => 18132 [1] => 8933 [2] => 12976 [3] => 6599 [4] => 15958 [5] => 23713 [6] => 2753 [7] => 14460 [8] => 9771 [9] => 20932 [10] => 12475 [11] => 22061 [12] => 24317 [13] => 21266 [14] => 6475 [15] => 17849 [16] => 5719 [17] => 9935 )