พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21336' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4706,17760,20290,2374,13090,14559,15581,1583,3825,8272,21969,2951,4842,2972,11172,14638,6646,9377 Array ( [0] => 4706 [1] => 17760 [2] => 20290 [3] => 2374 [4] => 13090 [5] => 14559 [6] => 15581 [7] => 1583 [8] => 3825 [9] => 8272 [10] => 21969 [11] => 2951 [12] => 4842 [13] => 2972 [14] => 11172 [15] => 14638 [16] => 6646 [17] => 9377 )