พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21335' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8262,14125,22111,13786,1527,21018,10289,2884,3848,4972,4003,22481,9148,19752,8976,4968,19343,19060 Array ( [0] => 8262 [1] => 14125 [2] => 22111 [3] => 13786 [4] => 1527 [5] => 21018 [6] => 10289 [7] => 2884 [8] => 3848 [9] => 4972 [10] => 4003 [11] => 22481 [12] => 9148 [13] => 19752 [14] => 8976 [15] => 4968 [16] => 19343 [17] => 19060 )