พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21335' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4161,14119,20352,2679,24329,9166,5913,7345,12986,5706,7781,8028,24307,18549,3998,5650,4974,4208 Array ( [0] => 4161 [1] => 14119 [2] => 20352 [3] => 2679 [4] => 24329 [5] => 9166 [6] => 5913 [7] => 7345 [8] => 12986 [9] => 5706 [10] => 7781 [11] => 8028 [12] => 24307 [13] => 18549 [14] => 3998 [15] => 5650 [16] => 4974 [17] => 4208 )