พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21335' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10975,21564,16103,7333,19703,1518,19315,21213,22821,21976,2697,6514,9127,519,22561,9212,17478,10047 Array ( [0] => 10975 [1] => 21564 [2] => 16103 [3] => 7333 [4] => 19703 [5] => 1518 [6] => 19315 [7] => 21213 [8] => 22821 [9] => 21976 [10] => 2697 [11] => 6514 [12] => 9127 [13] => 519 [14] => 22561 [15] => 9212 [16] => 17478 [17] => 10047 )