พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21334' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23097,21239,25239,7341,4033,22563,17836,10716,10894,22270,18519,5464,16114,5457,20069,18556,24618,4182 Array ( [0] => 23097 [1] => 21239 [2] => 25239 [3] => 7341 [4] => 4033 [5] => 22563 [6] => 17836 [7] => 10716 [8] => 10894 [9] => 22270 [10] => 18519 [11] => 5464 [12] => 16114 [13] => 5457 [14] => 20069 [15] => 18556 [16] => 24618 [17] => 4182 )