พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21334' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22917,18464,6743,13037,21217,22127,8405,3826,3303,5351,21469,1320,2606,1209,18460,3197,20547,18208 Array ( [0] => 22917 [1] => 18464 [2] => 6743 [3] => 13037 [4] => 21217 [5] => 22127 [6] => 8405 [7] => 3826 [8] => 3303 [9] => 5351 [10] => 21469 [11] => 1320 [12] => 2606 [13] => 1209 [14] => 18460 [15] => 3197 [16] => 20547 [17] => 18208 )