พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21334' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23118,2758,6234,11217,6615,7152,20352,12477,22915,19479,20289,23942,2254,22066,6443,22983,4973,5676 Array ( [0] => 23118 [1] => 2758 [2] => 6234 [3] => 11217 [4] => 6615 [5] => 7152 [6] => 20352 [7] => 12477 [8] => 22915 [9] => 19479 [10] => 20289 [11] => 23942 [12] => 2254 [13] => 22066 [14] => 6443 [15] => 22983 [16] => 4973 [17] => 5676 )