พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21333' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18543,24761,5350,6649,23091,3646,4214,204,25155,14610,3911,18438,4732,14314,2810,6726,19662,21810 Array ( [0] => 18543 [1] => 24761 [2] => 5350 [3] => 6649 [4] => 23091 [5] => 3646 [6] => 4214 [7] => 204 [8] => 25155 [9] => 14610 [10] => 3911 [11] => 18438 [12] => 4732 [13] => 14314 [14] => 2810 [15] => 6726 [16] => 19662 [17] => 21810 )