พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21333' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6561,24868,6317,20266,9383,11207,12491,19090,19612,9372,3622,11229,10847,1546,10884,18603,19462,6067 Array ( [0] => 6561 [1] => 24868 [2] => 6317 [3] => 20266 [4] => 9383 [5] => 11207 [6] => 12491 [7] => 19090 [8] => 19612 [9] => 9372 [10] => 3622 [11] => 11229 [12] => 10847 [13] => 1546 [14] => 10884 [15] => 18603 [16] => 19462 [17] => 6067 )