พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21333' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20114,1323,5659,20126,1491,13033,23464,19741,12970,6120,10592,5437,1407,10898,20951,7482,19752,6317 Array ( [0] => 20114 [1] => 1323 [2] => 5659 [3] => 20126 [4] => 1491 [5] => 13033 [6] => 23464 [7] => 19741 [8] => 12970 [9] => 6120 [10] => 10592 [11] => 5437 [12] => 1407 [13] => 10898 [14] => 20951 [15] => 7482 [16] => 19752 [17] => 6317 )