พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21333' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21119,5459,9936,9184,5172,20058,5250,9946,22773,6412,10036,6900,5170,4978,9791,11987,6684,19315 Array ( [0] => 21119 [1] => 5459 [2] => 9936 [3] => 9184 [4] => 5172 [5] => 20058 [6] => 5250 [7] => 9946 [8] => 22773 [9] => 6412 [10] => 10036 [11] => 6900 [12] => 5170 [13] => 4978 [14] => 9791 [15] => 11987 [16] => 6684 [17] => 19315 )