พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21333' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9374,20261,4224,21707,21026,5647,4691,23091,22213,20121,7588,18509,22968,10042,22063,22929,21330,17668 Array ( [0] => 9374 [1] => 20261 [2] => 4224 [3] => 21707 [4] => 21026 [5] => 5647 [6] => 4691 [7] => 23091 [8] => 22213 [9] => 20121 [10] => 7588 [11] => 18509 [12] => 22968 [13] => 10042 [14] => 22063 [15] => 22929 [16] => 21330 [17] => 17668 )