พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21332' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10156,6661,6068,15034,19329,10007,2715,21469,10787,21326,4008,7900,19332,2757,5183,6445,21237,11204 Array ( [0] => 10156 [1] => 6661 [2] => 6068 [3] => 15034 [4] => 19329 [5] => 10007 [6] => 2715 [7] => 21469 [8] => 10787 [9] => 21326 [10] => 4008 [11] => 7900 [12] => 19332 [13] => 2757 [14] => 5183 [15] => 6445 [16] => 21237 [17] => 11204 )