พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21332' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12887,12485,1519,2672,19066,2715,3522,9943,14449,11199,4231,4978,19060,20259,3195,16308,2850,4850 Array ( [0] => 12887 [1] => 12485 [2] => 1519 [3] => 2672 [4] => 19066 [5] => 2715 [6] => 3522 [7] => 9943 [8] => 14449 [9] => 11199 [10] => 4231 [11] => 4978 [12] => 19060 [13] => 20259 [14] => 3195 [15] => 16308 [16] => 2850 [17] => 4850 )