พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21332' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23781,18425,507,21240,7218,6632,5167,24124,22590,3651,6631,8390,10440,4180,9296,22420,5903,5457 Array ( [0] => 23781 [1] => 18425 [2] => 507 [3] => 21240 [4] => 7218 [5] => 6632 [6] => 5167 [7] => 24124 [8] => 22590 [9] => 3651 [10] => 6631 [11] => 8390 [12] => 10440 [13] => 4180 [14] => 9296 [15] => 22420 [16] => 5903 [17] => 5457 )