พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21332' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23777,6245,22050,22236,14119,8943,3826,6136,14130,19784,11234,13614,25113,5397,5218,22799,24571,6659 Array ( [0] => 23777 [1] => 6245 [2] => 22050 [3] => 22236 [4] => 14119 [5] => 8943 [6] => 3826 [7] => 6136 [8] => 14130 [9] => 19784 [10] => 11234 [11] => 13614 [12] => 25113 [13] => 5397 [14] => 5218 [15] => 22799 [16] => 24571 [17] => 6659 )