พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21332' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9771,6514,6247,10448,6267,20543,9753,22186,22063,15776,9127,22462,10892,20960,23398,23403,22090,2850 Array ( [0] => 9771 [1] => 6514 [2] => 6247 [3] => 10448 [4] => 6267 [5] => 20543 [6] => 9753 [7] => 22186 [8] => 22063 [9] => 15776 [10] => 9127 [11] => 22462 [12] => 10892 [13] => 20960 [14] => 23398 [15] => 23403 [16] => 22090 [17] => 2850 )