พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21331' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11214,4004,17416,3909,1572,1433,2823,5215,9386,1452,10528,19459,4886,5685,3632,5643,5648,7740 Array ( [0] => 11214 [1] => 4004 [2] => 17416 [3] => 3909 [4] => 1572 [5] => 1433 [6] => 2823 [7] => 5215 [8] => 9386 [9] => 1452 [10] => 10528 [11] => 19459 [12] => 4886 [13] => 5685 [14] => 3632 [15] => 5643 [16] => 5648 [17] => 7740 )