พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21331' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3826,11495,23404,5675,3636,23552,20937,23405,15771,23547,4701,9242,10459,22611,19396,6503,22124,2750 Array ( [0] => 3826 [1] => 11495 [2] => 23404 [3] => 5675 [4] => 3636 [5] => 23552 [6] => 20937 [7] => 23405 [8] => 15771 [9] => 23547 [10] => 4701 [11] => 9242 [12] => 10459 [13] => 22611 [14] => 19396 [15] => 6503 [16] => 22124 [17] => 2750 )