พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21331' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4951,6828,7768,15833,22888,7199,22883,16117,4698,24969,5628,17389,4699,3888,16417,7152,17367,12471 Array ( [0] => 4951 [1] => 6828 [2] => 7768 [3] => 15833 [4] => 22888 [5] => 7199 [6] => 22883 [7] => 16117 [8] => 4698 [9] => 24969 [10] => 5628 [11] => 17389 [12] => 4699 [13] => 3888 [14] => 16417 [15] => 7152 [16] => 17367 [17] => 12471 )