พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21331' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3867,6631,5237,8641,22090,6636,1358,11259,22213,5805,22287,6463,19744,205,20920,15163,12462,23939 Array ( [0] => 3867 [1] => 6631 [2] => 5237 [3] => 8641 [4] => 22090 [5] => 6636 [6] => 1358 [7] => 11259 [8] => 22213 [9] => 5805 [10] => 22287 [11] => 6463 [12] => 19744 [13] => 205 [14] => 20920 [15] => 15163 [16] => 12462 [17] => 23939 )