พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21331' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22039,10449,9161,20287,14530,2735,22939,10969,2374,12000,14671,21619,15814,6573,22182,20262,14347,10584 Array ( [0] => 22039 [1] => 10449 [2] => 9161 [3] => 20287 [4] => 14530 [5] => 2735 [6] => 22939 [7] => 10969 [8] => 2374 [9] => 12000 [10] => 14671 [11] => 21619 [12] => 15814 [13] => 6573 [14] => 22182 [15] => 20262 [16] => 14347 [17] => 10584 )