พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21331' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10896,24062,10393,6728,16119,7373,6118,12180,21018,23408,22964,5699,21471,19049,7903,10235,2933,9770 Array ( [0] => 10896 [1] => 24062 [2] => 10393 [3] => 6728 [4] => 16119 [5] => 7373 [6] => 6118 [7] => 12180 [8] => 21018 [9] => 23408 [10] => 22964 [11] => 5699 [12] => 21471 [13] => 19049 [14] => 7903 [15] => 10235 [16] => 2933 [17] => 9770 )