พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21331' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18554,13018,9386,5400,17647,6274,9367,4186,21330,11343,4964,1483,21801,9145,9390,22967,16118,1540 Array ( [0] => 18554 [1] => 13018 [2] => 9386 [3] => 5400 [4] => 17647 [5] => 6274 [6] => 9367 [7] => 4186 [8] => 21330 [9] => 11343 [10] => 4964 [11] => 1483 [12] => 21801 [13] => 9145 [14] => 9390 [15] => 22967 [16] => 16118 [17] => 1540 )