พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21331' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22425,17367,12471,2889,10582,10653,22428,19098,2884,3193,5506,10041,1404,13775,21702,22119,6474,21242 Array ( [0] => 22425 [1] => 17367 [2] => 12471 [3] => 2889 [4] => 10582 [5] => 10653 [6] => 22428 [7] => 19098 [8] => 2884 [9] => 3193 [10] => 5506 [11] => 10041 [12] => 1404 [13] => 13775 [14] => 21702 [15] => 22119 [16] => 6474 [17] => 21242 )