พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21331' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23120,23347,20265,24132,2672,6246,22130,2870,5876,5168,16532,25031,22929,24278,10045,10007,5051,20165 Array ( [0] => 23120 [1] => 23347 [2] => 20265 [3] => 24132 [4] => 2672 [5] => 6246 [6] => 22130 [7] => 2870 [8] => 5876 [9] => 5168 [10] => 16532 [11] => 25031 [12] => 22929 [13] => 24278 [14] => 10045 [15] => 10007 [16] => 5051 [17] => 20165 )