พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21331' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18212,6260,4148,23291,3864,12479,3823,22122,23382,2816,22598,6803,4186,8286,9376,507,14131,5641 Array ( [0] => 18212 [1] => 6260 [2] => 4148 [3] => 23291 [4] => 3864 [5] => 12479 [6] => 3823 [7] => 22122 [8] => 23382 [9] => 2816 [10] => 22598 [11] => 6803 [12] => 4186 [13] => 8286 [14] => 9376 [15] => 507 [16] => 14131 [17] => 5641 )