พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21330' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20693,2747,13722,23474,23487,19057,3637,13665,22159,23407,10704,21649,16722,19727,22141,20122,21925,13725 Array ( [0] => 20693 [1] => 2747 [2] => 13722 [3] => 23474 [4] => 23487 [5] => 19057 [6] => 3637 [7] => 13665 [8] => 22159 [9] => 23407 [10] => 10704 [11] => 21649 [12] => 16722 [13] => 19727 [14] => 22141 [15] => 20122 [16] => 21925 [17] => 13725 )