พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21330' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20265,1561,2671,12972,8104,7219,13614,6460,12825,23758,4947,12462,6200,19528,9179,24328,8943,9292 Array ( [0] => 20265 [1] => 1561 [2] => 2671 [3] => 12972 [4] => 8104 [5] => 7219 [6] => 13614 [7] => 6460 [8] => 12825 [9] => 23758 [10] => 4947 [11] => 12462 [12] => 6200 [13] => 19528 [14] => 9179 [15] => 24328 [16] => 8943 [17] => 9292 )