พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21330' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16114,15718,16292,15973,7773,4854,18620,21471,14554,14792,18174,259,8245,8286,20353,13378,4845,21922 Array ( [0] => 16114 [1] => 15718 [2] => 16292 [3] => 15973 [4] => 7773 [5] => 4854 [6] => 18620 [7] => 21471 [8] => 14554 [9] => 14792 [10] => 18174 [11] => 259 [12] => 8245 [13] => 8286 [14] => 20353 [15] => 13378 [16] => 4845 [17] => 21922 )