พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21330' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21697,7732,3909,19063,5176,18468,2731,20131,19025,1430,10083,12973,15957,2024,5236,4003,18625,13041 Array ( [0] => 21697 [1] => 7732 [2] => 3909 [3] => 19063 [4] => 5176 [5] => 18468 [6] => 2731 [7] => 20131 [8] => 19025 [9] => 1430 [10] => 10083 [11] => 12973 [12] => 15957 [13] => 2024 [14] => 5236 [15] => 4003 [16] => 18625 [17] => 13041 )