พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21330' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5237,22933,10894,11466,20555,10695,10913,19093,13676,6251,20491,2389,11522,12476,22983,21531,21877,6867 Array ( [0] => 5237 [1] => 22933 [2] => 10894 [3] => 11466 [4] => 20555 [5] => 10695 [6] => 10913 [7] => 19093 [8] => 13676 [9] => 6251 [10] => 20491 [11] => 2389 [12] => 11522 [13] => 12476 [14] => 22983 [15] => 21531 [16] => 21877 [17] => 6867 )