พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21330' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13241,20950,3432,14457,2869,2604,8249,18543,23714,5659,11987,6453,12469,14605,5181,7782,18463,6612 Array ( [0] => 13241 [1] => 20950 [2] => 3432 [3] => 14457 [4] => 2869 [5] => 2604 [6] => 8249 [7] => 18543 [8] => 23714 [9] => 5659 [10] => 11987 [11] => 6453 [12] => 12469 [13] => 14605 [14] => 5181 [15] => 7782 [16] => 18463 [17] => 6612 )