พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21330' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18135,25156,24498,2025,15506,19048,22496,23291,5805,16131,23462,5257,19528,6463,9213,23510,19750,9242 Array ( [0] => 18135 [1] => 25156 [2] => 24498 [3] => 2025 [4] => 15506 [5] => 19048 [6] => 22496 [7] => 23291 [8] => 5805 [9] => 16131 [10] => 23462 [11] => 5257 [12] => 19528 [13] => 6463 [14] => 9213 [15] => 23510 [16] => 19750 [17] => 9242 )