พรีออเดอร์

1,250 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Tasuku Hatanaka brings first single. Limited Edition comes with a DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'21329' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3030,1346,17660,9300,5647,11019,9177,10988,13614,14032,4694,2690,1585,14549,5914,3848,2844,8297 Array ( [0] => 3030 [1] => 1346 [2] => 17660 [3] => 9300 [4] => 5647 [5] => 11019 [6] => 9177 [7] => 10988 [8] => 13614 [9] => 14032 [10] => 4694 [11] => 2690 [12] => 1585 [13] => 14549 [14] => 5914 [15] => 3848 [16] => 2844 [17] => 8297 )