พรีออเดอร์

1,250 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Tasuku Hatanaka brings first single. Limited Edition comes with a DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'21329' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19056,22462,20307,20911,478,1546,4187,14612,21666,10456,22157,15721,18661,5066,6417,6278,3628,20556 Array ( [0] => 19056 [1] => 22462 [2] => 20307 [3] => 20911 [4] => 478 [5] => 1546 [6] => 4187 [7] => 14612 [8] => 21666 [9] => 10456 [10] => 22157 [11] => 15721 [12] => 18661 [13] => 5066 [14] => 6417 [15] => 6278 [16] => 3628 [17] => 20556 )