พรีออเดอร์

1,250 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Tasuku Hatanaka brings first single. Limited Edition comes with a DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'21329' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5487,21706,12975,19389,23637,19996,11522,2388,21597,20069,10446,20695,13671,7905,2682,4702,16121,24316 Array ( [0] => 5487 [1] => 21706 [2] => 12975 [3] => 19389 [4] => 23637 [5] => 19996 [6] => 11522 [7] => 2388 [8] => 21597 [9] => 20069 [10] => 10446 [11] => 20695 [12] => 13671 [13] => 7905 [14] => 2682 [15] => 4702 [16] => 16121 [17] => 24316 )