พรีออเดอร์

1,250 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Tasuku Hatanaka brings first single. Limited Edition comes with a DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'21329' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22981,16367,14676,6453,1524,11215,3522,6438,5805,6730,2677,18620,10084,6190,5263,9125,22272,20965 Array ( [0] => 22981 [1] => 16367 [2] => 14676 [3] => 6453 [4] => 1524 [5] => 11215 [6] => 3522 [7] => 6438 [8] => 5805 [9] => 6730 [10] => 2677 [11] => 18620 [12] => 10084 [13] => 6190 [14] => 5263 [15] => 9125 [16] => 22272 [17] => 20965 )