พรีออเดอร์

1,250 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Tasuku Hatanaka brings first single. Limited Edition comes with a DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'21329' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21738,4947,12488,11538,12464,15767,16505,11872,5673,2852,15771,19505,22942,9783,13722,20954,21326,8283 Array ( [0] => 21738 [1] => 4947 [2] => 12488 [3] => 11538 [4] => 12464 [5] => 15767 [6] => 16505 [7] => 11872 [8] => 5673 [9] => 2852 [10] => 15771 [11] => 19505 [12] => 22942 [13] => 9783 [14] => 13722 [15] => 20954 [16] => 21326 [17] => 8283 )