พรีออเดอร์

1,250 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Tasuku Hatanaka brings first single. Limited Edition comes with a DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'21329' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11765,22969,22283,21688,23493,19339,1357,24308,20637,22124,5915,5801,6685,22123,2378,21458,3941,22125 Array ( [0] => 11765 [1] => 22969 [2] => 22283 [3] => 21688 [4] => 23493 [5] => 19339 [6] => 1357 [7] => 24308 [8] => 20637 [9] => 22124 [10] => 5915 [11] => 5801 [12] => 6685 [13] => 22123 [14] => 2378 [15] => 21458 [16] => 3941 [17] => 22125 )