พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21327' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1373,1368,15547,15546,1361,25191,15548,1364,1363,1366,23427,22414,1374,1375,24527,1365,22409,14674 Array ( [0] => 1373 [1] => 1368 [2] => 15547 [3] => 15546 [4] => 1361 [5] => 25191 [6] => 15548 [7] => 1364 [8] => 1363 [9] => 1366 [10] => 23427 [11] => 22414 [12] => 1374 [13] => 1375 [14] => 24527 [15] => 1365 [16] => 22409 [17] => 14674 )