พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21327' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23881,1374,19532,1370,1362,23606,14674,1365,13733,23427,15547,1376,22413,1366,1369,3256,22754,1363 Array ( [0] => 23881 [1] => 1374 [2] => 19532 [3] => 1370 [4] => 1362 [5] => 23606 [6] => 14674 [7] => 1365 [8] => 13733 [9] => 23427 [10] => 15547 [11] => 1376 [12] => 22413 [13] => 1366 [14] => 1369 [15] => 3256 [16] => 22754 [17] => 1363 )