พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21327' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15541,14674,19532,10718,8274,13718,3256,1363,15548,1368,1375,22413,1376,1369,1367,14546,21793,1365 Array ( [0] => 15541 [1] => 14674 [2] => 19532 [3] => 10718 [4] => 8274 [5] => 13718 [6] => 3256 [7] => 1363 [8] => 15548 [9] => 1368 [10] => 1375 [11] => 22413 [12] => 1376 [13] => 1369 [14] => 1367 [15] => 14546 [16] => 21793 [17] => 1365 )