พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21327' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15546,1376,1364,14674,22754,14545,1367,21793,1368,8274,22414,1690,23422,1365,1362,22409,1361,10718 Array ( [0] => 15546 [1] => 1376 [2] => 1364 [3] => 14674 [4] => 22754 [5] => 14545 [6] => 1367 [7] => 21793 [8] => 1368 [9] => 8274 [10] => 22414 [11] => 1690 [12] => 23422 [13] => 1365 [14] => 1362 [15] => 22409 [16] => 1361 [17] => 10718 )