พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21327' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22409,24510,1361,15548,15546,1367,14546,23606,24527,19532,14545,1369,1690,1374,23881,13718,22414,21791 Array ( [0] => 22409 [1] => 24510 [2] => 1361 [3] => 15548 [4] => 15546 [5] => 1367 [6] => 14546 [7] => 23606 [8] => 24527 [9] => 19532 [10] => 14545 [11] => 1369 [12] => 1690 [13] => 1374 [14] => 23881 [15] => 13718 [16] => 22414 [17] => 21791 )