พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21326' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9253,20307,8249,2609,14547,20993,15959,21651,21611,2087,18946,12976,6960,6573,4152,19860,9157,7454 Array ( [0] => 9253 [1] => 20307 [2] => 8249 [3] => 2609 [4] => 14547 [5] => 20993 [6] => 15959 [7] => 21651 [8] => 21611 [9] => 2087 [10] => 18946 [11] => 12976 [12] => 6960 [13] => 6573 [14] => 4152 [15] => 19860 [16] => 9157 [17] => 7454 )