พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21326' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11239,5800,23117,12472,19696,20959,8505,21648,2611,6596,10448,18135,3437,6234,19738,22752,22775,9274 Array ( [0] => 11239 [1] => 5800 [2] => 23117 [3] => 12472 [4] => 19696 [5] => 20959 [6] => 8505 [7] => 21648 [8] => 2611 [9] => 6596 [10] => 10448 [11] => 18135 [12] => 3437 [13] => 6234 [14] => 19738 [15] => 22752 [16] => 22775 [17] => 9274 )