พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21326' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5619,22943,21670,8569,19064,9223,5915,23496,5504,9253,22126,20788,4958,9932,2241,10228,18134,5397 Array ( [0] => 5619 [1] => 22943 [2] => 21670 [3] => 8569 [4] => 19064 [5] => 9223 [6] => 5915 [7] => 23496 [8] => 5504 [9] => 9253 [10] => 22126 [11] => 20788 [12] => 4958 [13] => 9932 [14] => 2241 [15] => 10228 [16] => 18134 [17] => 5397 )