พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21326' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21927,4732,19700,22590,8847,3827,19504,23083,10977,22967,24100,3199,22916,6121,24169,6297,22182,7909 Array ( [0] => 21927 [1] => 4732 [2] => 19700 [3] => 22590 [4] => 8847 [5] => 3827 [6] => 19504 [7] => 23083 [8] => 10977 [9] => 22967 [10] => 24100 [11] => 3199 [12] => 22916 [13] => 6121 [14] => 24169 [15] => 6297 [16] => 22182 [17] => 7909 )