พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21326' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24190,22108,14344,19503,5423,21666,5499,17099,20906,6454,1746,23624,6869,5686,22848,8389,18682,23938 Array ( [0] => 24190 [1] => 22108 [2] => 14344 [3] => 19503 [4] => 5423 [5] => 21666 [6] => 5499 [7] => 17099 [8] => 20906 [9] => 6454 [10] => 1746 [11] => 23624 [12] => 6869 [13] => 5686 [14] => 22848 [15] => 8389 [16] => 18682 [17] => 23938 )