พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21326' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4850,2749,14605,12487,3033,13735,1544,11199,2611,7810,4223,2684,22502,507,14529,8029,6616,5456 Array ( [0] => 4850 [1] => 2749 [2] => 14605 [3] => 12487 [4] => 3033 [5] => 13735 [6] => 1544 [7] => 11199 [8] => 2611 [9] => 7810 [10] => 4223 [11] => 2684 [12] => 22502 [13] => 507 [14] => 14529 [15] => 8029 [16] => 6616 [17] => 5456 )