พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21326' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7437,11197,123,2027,2966,4831,11002,16118,9252,21739,6234,5788,17416,8396,2743,2684,8405,21235 Array ( [0] => 7437 [1] => 11197 [2] => 123 [3] => 2027 [4] => 2966 [5] => 4831 [6] => 11002 [7] => 16118 [8] => 9252 [9] => 21739 [10] => 6234 [11] => 5788 [12] => 17416 [13] => 8396 [14] => 2743 [15] => 2684 [16] => 8405 [17] => 21235 )