พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21326' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13434,8284,6558,10896,17647,5672,22835,11757,10043,11200,22126,4268,13722,6271,6071,8913,17415,22723 Array ( [0] => 13434 [1] => 8284 [2] => 6558 [3] => 10896 [4] => 17647 [5] => 5672 [6] => 22835 [7] => 11757 [8] => 10043 [9] => 11200 [10] => 22126 [11] => 4268 [12] => 13722 [13] => 6271 [14] => 6071 [15] => 8913 [16] => 17415 [17] => 22723 )