พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21326' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13544,20543,18557,1210,5499,3033,1527,12977,6474,7340,6160,14339,14132,21239,14554,17647,19154,6797 Array ( [0] => 13544 [1] => 20543 [2] => 18557 [3] => 1210 [4] => 5499 [5] => 3033 [6] => 1527 [7] => 12977 [8] => 6474 [9] => 7340 [10] => 6160 [11] => 14339 [12] => 14132 [13] => 21239 [14] => 14554 [15] => 17647 [16] => 19154 [17] => 6797 )