พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21326' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21616,9296,21773,3456,20862,3913,6119,21738,5404,3670,1540,6415,23594,21617,23752,22611,22048,22775 Array ( [0] => 21616 [1] => 9296 [2] => 21773 [3] => 3456 [4] => 20862 [5] => 3913 [6] => 6119 [7] => 21738 [8] => 5404 [9] => 3670 [10] => 1540 [11] => 6415 [12] => 23594 [13] => 21617 [14] => 23752 [15] => 22611 [16] => 22048 [17] => 22775 )