พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21326' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13672,18213,18594,11217,21600,9175,24735,4271,13725,8936,25106,9975,4844,24973,6685,6424,5241,6440 Array ( [0] => 13672 [1] => 18213 [2] => 18594 [3] => 11217 [4] => 21600 [5] => 9175 [6] => 24735 [7] => 4271 [8] => 13725 [9] => 8936 [10] => 25106 [11] => 9975 [12] => 4844 [13] => 24973 [14] => 6685 [15] => 6424 [16] => 5241 [17] => 6440 )