พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21326' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5504,7909,21710,18426,5226,4332,3895,22197,13241,4854,15542,23087,10145,23119,19086,21699,21924,8964 Array ( [0] => 5504 [1] => 7909 [2] => 21710 [3] => 18426 [4] => 5226 [5] => 4332 [6] => 3895 [7] => 22197 [8] => 13241 [9] => 4854 [10] => 15542 [11] => 23087 [12] => 10145 [13] => 23119 [14] => 19086 [15] => 21699 [16] => 21924 [17] => 8964 )