พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21326' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1357,19397,5718,22834,10322,3019,14011,22963,2389,4885,5623,5177,6582,22159,21564,1583,14119,23412 Array ( [0] => 1357 [1] => 19397 [2] => 5718 [3] => 22834 [4] => 10322 [5] => 3019 [6] => 14011 [7] => 22963 [8] => 2389 [9] => 4885 [10] => 5623 [11] => 5177 [12] => 6582 [13] => 22159 [14] => 21564 [15] => 1583 [16] => 14119 [17] => 23412 )