สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14444,23635,1765,21342,18973,24721,18214,23855,24951,20764,10699,15544,22410,9766,21341,21798,11630,8366 Array ( [0] => 14444 [1] => 23635 [2] => 1765 [3] => 21342 [4] => 18973 [5] => 24721 [6] => 18214 [7] => 23855 [8] => 24951 [9] => 20764 [10] => 10699 [11] => 15544 [12] => 22410 [13] => 9766 [14] => 21341 [15] => 21798 [16] => 11630 [17] => 8366 )