สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17429,1396,14443,17426,1391,20764,24949,1390,1394,14445,18972,17423,9766,23417,21341,17427,19535,21021 Array ( [0] => 17429 [1] => 1396 [2] => 14443 [3] => 17426 [4] => 1391 [5] => 20764 [6] => 24949 [7] => 1390 [8] => 1394 [9] => 14445 [10] => 18972 [11] => 17423 [12] => 9766 [13] => 23417 [14] => 21341 [15] => 17427 [16] => 19535 [17] => 21021 )