สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11630,14447,1393,18223,22185,17427,11631,18214,1398,14478,19450,20188,17848,20764,11759,17434,20765,13720 Array ( [0] => 11630 [1] => 14447 [2] => 1393 [3] => 18223 [4] => 22185 [5] => 17427 [6] => 11631 [7] => 18214 [8] => 1398 [9] => 14478 [10] => 19450 [11] => 20188 [12] => 17848 [13] => 20764 [14] => 11759 [15] => 17434 [16] => 20765 [17] => 13720 )