สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1391,10153,15544,14445,19450,18973,20188,24951,18216,10708,17432,21343,1396,18223,18972,22185,10699,20766 Array ( [0] => 1391 [1] => 10153 [2] => 15544 [3] => 14445 [4] => 19450 [5] => 18973 [6] => 20188 [7] => 24951 [8] => 18216 [9] => 10708 [10] => 17432 [11] => 21343 [12] => 1396 [13] => 18223 [14] => 18972 [15] => 22185 [16] => 10699 [17] => 20766 )