สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17427,14443,20764,24949,18216,22184,19061,22185,24442,1389,14446,1394,11630,18214,15544,19535,8366,22410 Array ( [0] => 17427 [1] => 14443 [2] => 20764 [3] => 24949 [4] => 18216 [5] => 22184 [6] => 19061 [7] => 22185 [8] => 24442 [9] => 1389 [10] => 14446 [11] => 1394 [12] => 11630 [13] => 18214 [14] => 15544 [15] => 19535 [16] => 8366 [17] => 22410 )