สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24949,21798,24950,19450,20467,24721,20765,19535,18214,1396,11007,24442,17424,24951,14478,19616,1391,15544 Array ( [0] => 24949 [1] => 21798 [2] => 24950 [3] => 19450 [4] => 20467 [5] => 24721 [6] => 20765 [7] => 19535 [8] => 18214 [9] => 1396 [10] => 11007 [11] => 24442 [12] => 17424 [13] => 24951 [14] => 14478 [15] => 19616 [16] => 1391 [17] => 15544 )