สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17433,24950,20999,18973,20765,17848,14446,1391,1394,19535,22184,23417,20188,14443,18216,24722,14447,23855 Array ( [0] => 17433 [1] => 24950 [2] => 20999 [3] => 18973 [4] => 20765 [5] => 17848 [6] => 14446 [7] => 1391 [8] => 1394 [9] => 19535 [10] => 22184 [11] => 23417 [12] => 20188 [13] => 14443 [14] => 18216 [15] => 24722 [16] => 14447 [17] => 23855 )