สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24950,1764,17430,24722,17429,18223,21021,14446,14444,17428,11007,1393,20467,18475,18973,11759,1394,17423 Array ( [0] => 24950 [1] => 1764 [2] => 17430 [3] => 24722 [4] => 17429 [5] => 18223 [6] => 21021 [7] => 14446 [8] => 14444 [9] => 17428 [10] => 11007 [11] => 1393 [12] => 20467 [13] => 18475 [14] => 18973 [15] => 11759 [16] => 1394 [17] => 17423 )