สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17424,1765,14446,17432,20767,17433,1397,23397,1393,17434,19535,1389,21021,1764,21341,24722,22977,20999 Array ( [0] => 17424 [1] => 1765 [2] => 14446 [3] => 17432 [4] => 20767 [5] => 17433 [6] => 1397 [7] => 23397 [8] => 1393 [9] => 17434 [10] => 19535 [11] => 1389 [12] => 21021 [13] => 1764 [14] => 21341 [15] => 24722 [16] => 22977 [17] => 20999 )